Future Energy Asia Cover

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 “Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน”

พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล ถือเป็นแนวโน้มการปฏิวัติที่เรากำลังดำเนินการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนี้

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020

งานนิทรรศการและงานประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 งานด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบบูรณาการชั้นนำของเอเชีย  ได้ฤกษ์เปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้  โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงพลังงานร่วมในพิธี งานครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญ ที่ได้รวบรวมบุคลากรด้านพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าพลังงานแบบสมบูรณ์ของภูมิภาคไว้ภายในการประชุมครั้งนี้ที่เดียว

ตลอดสามวันของการจัดงาน นำเสนอนิทรรศการจากผู้จัดแสดงทั่วโลก ที่จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานล่าสุด  พร้อมด้วยการประชุมในสามแขนงที่รวมตัววิทยากรในภาคอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 200 ท่านเข้าร่วมถกประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสทางการเมืองและธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค

งานนิทรรศการและงานประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงาน และจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  งานนี้มุ่งหวังในการสร้างการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับความต้องการพลังงานอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลและผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อตอบรับกับศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกัน

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020_2

คุณกุลิศ สมบัติศิริ  ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ในวาระการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในการเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคต  การเข้าถึงบริการพลังงานที่ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล  และยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศของเรา  ในขณะที่พลังงานสะอาด  พลังงานหมุนเวียน และพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลนั้น ถือเป็นแนวโน้มการปฏิวัติที่เรากำลังดำเนินการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงพลังงานยึดมั่นและเร่งขับเคลื่อนนั่นก็คือ Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน” ผ่านกลยุทธ์ “Prosumerization” ซึ่งจะสนับสนุนชุมชนและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปัน ผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงการพลังงานของชุมชน  ซึ่งสิ่งนี้เองจะช่วยผลักดันความมุ่งมั่น ของรัฐบาลไทยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานหมุนเวียน  และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานผ่านนโยบาย 4D1E (Decentralization, Digitalization, Decarbonization, Deregulation and Electrification) ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย  ในครั้งนี้  จะมอบโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้พบปะเพื่อปรึกษา  หารือ  และทำงานร่วมกัน  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้ก่อเกิดพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างภาคธุรกิจและรัฐบาล”

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020_3

มร. นิค ออร์นสไตน์  รองประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี่  ผู้จัดงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 กล่าวสรุปว่า “งานนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มอบ โอกาสที่ดีเลิศเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างผู้จำหน่ายพลังงานรายใหม่  ผู้ผลิตไฟฟ้า และห่วงโซ่อุปทานของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน  พร้อมทั้งการสร้างแนวร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการช่วยเหลือในด้านอนาคตพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน เราพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมต้อนรับผู้กำหนดนโยบายพลังงานระดับโลก  ผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน  นักพัฒนาโครงการ  รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลกจำนวนมาก  ซึ่งจะมาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์  บริการ  สร้างพันธมิตร  และสาธิตนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของประเทศในเอเชียเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน  และการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายในภูมิภาค”

งานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศกาลและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถชมได้ที่เว็บไซต์ www.futureenergyasia.com

About The Author