รู้จักมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการผลิตยุคอัตโนมัติจาก Oriental Motor

เพราะ Motor นั้นเป็นกลไกสำคัญสำหรับโรงงานอัตโนมัติและโรงงานยุคใหม่ ในฐานะชิ้นส่วนที่ขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ภายในเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติที่มีความก้าวหน้า การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือจึงเป็นอัจจัยสำคัญในการแข่งขัน

การใช้งานมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมนั้นเรียกได้ว่ามีหลากหลายกิจกรรมนับไม่ถ้วน โดยตัวเลือกให้ใช้งานในตลาดนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่ความต้องการในการใช้งานนั้นกลับมาความเจาะจงสูงมาก การทำความเข้าใจประเภทสำหรับการใช้งาน มอเตอร์ไฟฟ้า ในระบบอัตโนมัติของงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบอัตโนมัติของโรงงานสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอย่าง Oriental Motor ได้แก่

  • งาน Positioning หรืองานมอเตอร์สำหรับควบคุมตำแหน่งที่ต้องการแม่นยำและความนิ่งในระดับสูง
  • Speed Control หรืองานที่ต้องการควบคุมความเร็ว

About The Author