TUBULAR FORM-FILL-SEAL

เทคโนโลยี Tubular Form-Fill-Seal ที่เพิ่มกำไรและส่วนแบ่งตลาดจากการบรรจุถุง

Premier Tech จากธุรกิจครอบครัวที่ขายพีทมอสในแคนาดา ขายดีกระทั่งขายไม่ทันเพราะติดคอขวดในกระบวนการ Bagging สินค้า จึงเกิดไอเดียสร้างต้นแบบของระบบอัตโนมัติขึ้นมาเอง (สมัยนั้นไม่มีใครผลิตเพราะไม่เห็นความสำคัญ) ปรากฎว่าฮิตเสียจนคู่แข่งยังต้องมาขอซื้อ จนในที่สุดก็ Spin off ออกมาเป็นธุรกิจวิศวกรรมเครื่องจักรเพื่อสินค้าการเกษตรที่มีสาขาไปทั่วโลก

เรื่องราวที่น่าสนใจของ Premier Tech ในมุมมองของเรา ได้แก่

1. Business Transformation

การมี Mindset ด้าน Problem Solving, Innovation ไปจนถึงการแตก Business Model เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง จากคนขายดินสู่บริษัทวิศวกรรม ซึ่งเห็นโอกาสการสร้างนวัตกรรมในสิ่งที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องบรรจุถุง เทคนิคการเติมถุงไปจนถึงความพยายามขั้น Advance เช่น ทำเครื่องจักรให้เล็กลงเพื่อประหยัดพื้นที่ในโรงงานแต่กลับมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. Technology Transfer

เครื่องจักรที่ขยายตลาดไปได้ทั่วโลก ทั้งที่อุตสาหกรรมเฉพาะทางแบบนี้ในแต่ละประเทศมีผลผลิตที่ต่างกัน การเชื่อมถึงวิศวกรและพันธมิตรในทุกประเทศต้องอาศัยการลงทุนสูงมากในด้านบุคลากรและฝึกอบรม คนในประเทศก็ไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องมา Plug & Play แต่มีโอกาสร่วมในงาน Design และ Customize เครื่องจักรเสมอ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย

ที่สำคัญ ยังมีเทคโนโลยีที่กำลังวิจัยพัฒนาอยู่ใน Pipeline ล่วงหน้าอีกหลายปี

3. Smart Agri Industry

ประเทศไทยมีจุดแข็งที่ผลผลิตการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ เรามี ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล วู้ดชิพ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ฯลฯ แต่ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากเท่าที่ควร ความเชี่ยวชาญของ Premier Tech ที่เกิดจากธุรกิจขายพีทมอส (ปัจจุบันก็ยังขายอยู่) และการให้บริการปรึกษาออกแบบที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย จะเป็นโอกาสดีให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ

พูดคุยกับคุณชัยฤทธิ์ สังสิทธิพันธุ์ คนไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Premier Tech Systems and Automation ประจำภูมิภาค South East Asia ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของอุตสาหกรรมและ Industrial Technology Transformation

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

บรรจุน้ำตาลอย่างสะอาดและเพิ่มกำไร ด้วยเครื่องบรรจุถุง OML-1140 [SUPERSOURCE]

อุตสาหกรรมน้ำตาลกับระบบอัตโนมัติที่ (จำเป็น) ต้องใช้

ตอบโจทย์ความเร็วยุคเกษตรกรรม 4.0 ด้วยเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติความเร็วสูง CHRONOS OML-1140 SERIES

About The Author