Everlasting Forrest by GC

9 โปรแกรมไฮไลท์ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

Bangkok Design Week 2020 
Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต 
ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
เจริญกรุง – ตลาดน้อย |  สามย่าน | อารีย์ – ประดิพัทธ์ | ทองหล่อ – เอกมัย

Bangkok Design Week 2020

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 ภายใต้ธีม “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” ณ ย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ พร้อมด้วยผลงานการจัดแสดงและกิจกรรมจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ งานศิลปะ อาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ และการแสดงแสงสีเสียง ฯลฯ ซึ่งในปีนี้จะพบกับกิจกรรมและผลงานไฮไลท์มากมาย อาทิ

 

Safezone Shelter
Safezone Shelter

หลุมหลบภัยทางอากาศ: Bangkok #Safezone Shelter
พื้นที่ทดลองเพื่อความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางอากาศ ออกแบบโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพืชสีเขียว ลม และ น้ำ ร่วมกับเทคโนโลยีการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ จัดแสดง ณ ลานจัตุรัสไปรษณีย์ บางรัก

Everlasting Forrest by GC
พื้นที่ที่สะท้อนความสัมพันธ์และความสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติ ด้วยการออกแบบ การคัดเลือกวัสดุที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ ผู้ผลิต และผู้บริโภคเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุลนั้นเกิดขึ้นได้จริง

SolarVenture

Solar Vengers
โครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ 12 นวัตกรรมต้นแบบ จาก 3 ทีมงานได้แก่ CreativeVentures, DesignVentures และ MakerVentures ที่ตั้งใจจะช่วยให้โลกนี้ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานสะอาดและสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน

Ecube

E!CUBE
งานจัดแสดงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ปีนี้พบกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำ ดิน หรือแม้แต่จากปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้คน ทั้งในด้านพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม

whyDoWeNeedAnotherChair

Why Do We Need Another Chair
การสร้างโจทย์และหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ร่วมกับหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นความแปลกใหม่ การแก้ปัญหาการตอบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ความจำเป็น ความอยู่รอดของธุรกิจ การสร้างโอกาสใหม่ให้สังคม ชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แขนงอื่น ๆ พร้อมขับเคลื่อนแวดวงงานออกแบบ

Bangkok SeaLandia

Bangkok SEALANDIA
บางกอกซีแลนเดียคือการออกแบบรูปแบบชีวิตในอนาคตปี 2050 ที่โลกจะไม่มีขั้วโลกเหนือ และระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น ท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมสร้างโจทย์และหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทั้งการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ความจำเป็น ความอยู่รอดของธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้สังคม ชุมชน

Diverscity

Diverscity
เทศกาลศิลปะติดตั้งผนวกพื้นที่ชุมชน (Site-specific Installation Art) ด้วยผลงานศิลปะแสงและมัลติมีเดีย เล่าเรื่องและสะท้อนคุณค่าของความหลากหลายในพื้นที่เจริญกรุง – ตลาดน้อย โดยมีพื้นที่ ผู้คน ความคิด ทักษะ ภูมิปัญญา วัสดุท้องถิ่น ฯลฯ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการออกแบบ

Design Plant

Sa Duak Sue
DESIGN LIMITED คือต้นแบบร้านดีไซน์เชิงทดลอง ที่จะผสมผสานการนำเสนอกึ่ง Exhibition และ Concept Store สะท้อนถึงข้อจำกัดที่ต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมเมืองใหญ่อยู่เสมอ ทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ไปจนถึง Lifestyle ของผู้ใช้ การใช้งาน กระบวนการผลิต การออกแบบ ข้อจำกัดทางวัสดุ กลไกการซื้อขาย และการทำธุรกิจ

Made in Charoenkrung

Made in Charoenkrung
โปรเจกต์ที่ต่อยอดสินทรัพย์อันมีคุณค่าของ “ย่านเจริญกรุง” เพิ่มศักยภาพธุรกิจดั้งเดิมในย่านโดย 10 นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ ด้วยไอเดียในการต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตและปรับให้เข้ากับบริบทของโลกยุคใหม่

Bangkok Design Week 2020

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่:
bangkokdesignweek.com |  facebook.com/BangkokDesignWeek

About The Author