Aaron Farrag

Economic Resin Dryer (ERD) ช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างไร

ด้วยสิ่งประดิษฐ์เรียกว่า Economic Resin Dryer (ERD) เกิดขึ้นในบรรณพิภพเมื่อปี 1991 โดย Rainer Farraq ผู้ก่อตั้ง Farraq Tech ถือได้ว่านั่นคือการปฏิวัติกระบวนการ  resin drying process อย่างแท้จริง

Resin drying คือกระบวนการใช้ adsorption driers เพื่อลดความชื้นของวัสดุพลาสติก เป็นเครื่องมือที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกใช้กระทั่งถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 แต่เป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในส่วนของการบำรุงรักษาและต้นทุนด้านพลังงาน นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปผลเสียที่ตามมาก็คือ ประสิทธิภาพที่ลดลงเรื่อยๆ ของ integrated molecular sieve

*โมเลกุลลาร์ ซีฟ (Molecular Sieve)

โมเลกุลลาร์ ซีฟ (Molecular Sieve) หรือ ที่เรียกว่า Synthetic Zeolite เป็นสารสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นที่ดีมากๆ ภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์รอบข้างในระดับต่ำ (10%-30%) มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นประมาณ 22% ของน้ำหนักตัวเอง โครงสร้างพิเศษทำให้โมเลกุลลาร์ ซีฟมีพื้นผิวสัมผัสประมาณ 7-800 ตารางเมตรต่อ 1 กรัม และมีแรงดึงดูดความชื้นที่สูงมาก ข้อดีดังกล่าว ทำให้ปัญหาการคายความชื้นน้อยกว่าซิลิกา เจล และ มอนต์โมริลโลไนต์ เคลย์เมื่ออุณหภูมิรอบข้างสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเลกุลลาร์ ซีฟยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในการใช้งานกับอาหารและยา จึงทำให้สารชนิดนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก

Card System
Various improvements have been made to the Card system since its inception.

แต่ด้วยการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่า Economic Resin Dryer หรือ ERD ขึ้นในปี 1991 ที่ว่าหมายถึงการปฏิวัติกระบวนการดูดความชื้นออกจากพลาสติกก็คือ การอัดอากาศในระหว่างการอบแห้งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคงเส้นคงวาโดยใช้พลังงานต่ำ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยี ERD ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้มาจนถึงปัจจุบันภายใต้ชื่อ Card (Compressed Air Resin Dryer) เครื่อง Card ซีรีย์ที่ว่านี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบกลั่นน้ำและการหล่อเย็นแม่พิมพ์ภายใน ส่งผลให้กระบวนการผลิตพลาสติกทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ Farraq Tech จะ showcase ให้ผู้เข้าร่วมงาน K งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สัมผัสภายใต้หัวข้อ Sustainable dryer Technology

วันนี้ Card มีการรวมกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการควบคุมที่ทันสมัยขึ้นมาก เช่น Sleep mode นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดในช่วงบนของ drying hopper ส่งผลให้การใช้พลังงานของกระบวนการทั้งหมดลดลงนั่นเอง นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีกระบวนการ Heat Recovery จากเครื่องอัดอากาศมาใช้ในกระบวนการดูดความชื้นด้วยเรซิ่นด้วย

**Heat Recovery คือ

ในกระบวนการผลิตเกือบทุกอุตสาหกรรมจะมีความร้อนทิ้ง หลายรูปแบบทั้งความร้อน และความเย็น ทั้งเป็นลมร้อน น้ำร้อน หรือ แล้วแต่กระบวนการผลิต ซึ่งของเสียเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานอีกได้ หรือที่เรียกว่า Heat Recovery ทั้งยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากการทำให้แห้งด้วยเรซินบริสุทธิ์แล้ว Card ยังถูกใช้ร่วมกับระบบอื่น ๆ เช่น รวมการลดความชื้นของเรซินเข้ากับการหล่อเย็นภายในของผลิตภัณฑ์ วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเค้นของวัสดุซึ่งเกิดจากการรวมตัวของไอน้ำจากอากาศไอเสีย จากนั้นสามารถเพิ่มการผลิตได้มากถึง 35% ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง

card system
Card has a more efficient process integration and modern controls such as the Sleep mode, today.

About The Author