Warehouse Technology 3 cover

Logistics: What is warehouse technology? รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้า (3)

รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้าอีกประเภทในยุค 4.0 ที่นำระบบ ERP เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และรวดเร็วในการจัดส่ง

คลังกระจายสินค้า (Distribution warehouse) – ระหว่างทางไปยังลูกค้า

โลจิสติกส์ของการกระจายสินค้า (distribution logistics) คืออะไร?

โลจิสติกส์ด้านการขาย (Sales Logistics หรือ Distribution Logistics) คือการกระจายสินค้าที่ผลิต ดังนั้นจึงเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างตลาดการขายและตลาดการผลิต

โลจิสติกส์การจัดซื้อจัดจ้าง (procurement logistics) คืออะไร?

จุดมุ่งหมายของ distribution logistics คือการรับประกันกับลูกค้าว่ามีสินค้าพร้อมจัดส่งได้ทันทีและมีสินค้าตลอดเวลา (high availability of goods) ผลิตภัณฑ์จะต้องพร้อมวางจำหน่ายอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่มีต้นทุนการจัดเก็บต่ำที่สุด  สิ่งเหล่านี้ยังรวมถึงกลยุทธ์ การดำเนินงานเชิงยุทธวิธี เช่น การเลือกสถานที่ การสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ประหยัดต้นทุน การจัดการยานพาหนะและการหยิบสินค้าตามรายการ (order picking) ปัจจุบันสิ่งที่โลจิสติกส์ด้านการกระจายสินค้าต้องทำการบ้านหนักมากคือ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มดีมานด์ของลูกค้าได้โดยมีเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งเป็นตัวตั้งสำคัญ

What are distribution warehouses? :คลังกระจายสินค้าคืออะไร

เนื่องจากลูกค้ากระจายอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ ผู้ผลิตจึงตั้งศูนย์กระจายสินค้า หรือ distribution centers เช่น อาจเรียกว่า  sales warehouses และ distribution warehouses จุดมุ่งหมายคือการส่งมอบอย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด ในกรณีนี้ส่วนใหญ่คลังสินค้าดังกล่าวจะอยู่ค่อนข้างไกลจากสถานที่ผลิต นอกจากนี้พื้นที่ใกล้กับโรงงานผลิตก็ยังสามารถเป็นแหล่งซัพพลายสินค้าได้ด้วย

warehouse technology 3

ระบบคลังสินค้าแบบอยู่กับที่และแบบไดนามิก (Static and dynamic warehouse systems)

นอกเหนือจากฟังก์ชั่นของคลังสินค้าในห่วงโซ่โลจิสติกส์แล้ว ก็ยังมีความแตกต่างกันระหว่างประเภทคลังสินค้า คือยังมีทั้ง fixes warehouses (ซึ่งเป็นระบบอยู่กับที่) และระบบคลังสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เรียกว่า Chaotic warehousing (หรือระบบแบบไดนามิก)

ในระบบอยู่กับที่ ช่องเก็บของแบบตายตัว หรือ fixed storage bins จะเป็นตัวกำหนดสินค้าทุกรายการ ตัวอย่างเช่น หน้าต่างรถยนต์จะถูกเก็บไว้ในช่อง “A” เสมอ ขึ้นอยู่กับความถี่ของการหมุนเวียน และสินค้าบางอย่างอาจถูกวางไว้ใกล้กว่าหรือไกลออกไปตามแต่ order picking หรือ การหยิบสินค้าตามรายการสั่งซื้อ พื้นที่จัดเก็บสินค้าประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

– บริษัทขนาดเล็ก

– ปริมาณสินค้าหรือรายการในระดับที่สามารถจัดการได้

– บริษัทที่มีพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่

เมื่อมีการใช้พื้นที่ในคลังสินค้าถึงระดับร้อยละ 60 ในระบบคลังสินค้าแบบอยู่กับที่ (static warehousing) ยังถือว่ามีการใช้พื้นที่ค่อนข้างต่ำ มีพื้นที่ว่างค่อนข้างมากเนื่องจากช่องเก็บที่ว่างอยู่จะไม่มีสินค้าชนิดอื่นเข้ามาเทนที่ด้วยฟังค์ชันแบบ fixed storage ดังที่กล่าวมา เพราะในระบบนี้ผู้หยิบสินค้าตามรายการจะเดินไปเหยิบของจากชั้นด้วยตัวเอง

ส่วนในระบบคลังสินค้าแบบไดนามิก (Dynamic warehouse system) warehouse units สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระภายในพื้นที่จัดเก็บ ไม่มีพื้นที่จัดเก็บแบบตายตัว ด้วย ERP-Systems ที่ไม่เพียงสนับสนุนการทำงานเท่านั้น แต่ยังรับประกันการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของคลังสินค้าอีกด้วย ERP ย่อมาจาก “Enterprise Resource Planning” หมายถึงซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้เพื่อจัดการระดับสินค้าคงคลัง คลังสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหรือ Chaotic Warehousing เหมาะสำหรับ:

– คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความสับสนวุ่นวายตลอดเวลา

– บริษัทที่ต้องการโซลูชันในเรื่องของการประหยัดพื้นที่

ระบบไดนามิกช่วยให้การโหลดสินค้าในคลังเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่วขึ้นและไม่มีพื้นที่ว่าง เป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระบบคงที่ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้คลังสินค้าแบบ chaotic warehousing อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในเรื่องการจัดการพื้นที่ใช้งานของคลังสินค้า ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตรวจสอบตัวเลขปริมาณการผลิต การหมุนเวียนของสต็อค อัตราความผิดพลาดและการวิเคราะห์เส้นทางของกระบวนการตลอดเวลา ต่างจากคลังสินค้าแบบคงที่ หรือ fixed warehousing

 

อ้างอิง:

https://www.etmm-online.com/what-is-warehouse-technology-definitions-and-application-examples-a-854223/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Logistics: What is warehouse technology? รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้า (1)

Logistics: What is warehouse technology? รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้า (2)

About The Author