Yamazaki Mazak has ramped up production of the CV5-500

Yamazaki Mazak has ramped up production of the CV5-500 at its European Manufacturing Plant following the easing of lockdown restrictions for UK manufacturers. (Source: Mazak )

Mazak พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตหลังปลดล็อคดาวน์โรงงานในยุโรป

Yamazaki Mazak ได้เพิ่มรอบการผลิตที่โรงงานในยุโรป – European Manufacturing Plant หลังมีการยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์โรงงานในสหราชอาณาจักร

โดย Mazak จะมุ่งไปที่การผลิตเครื่องจักรในกลุ่มหลัก รวมถึง CV5-500 ของ machining center 5 แกนรุ่นใหม่ ที่สามารถทำงานได้พร้อมกันอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงกลุ่มเครื่องจักรขึ้นรูปแนวตั้ง (vertical machining centre) โมเดล VCN และ VTC และ QT Series – เครื่องกลึง CNC ประสิทธิภาพสูง

Mazak ยังสามารถเพิ่มระดับการผลิตได้อย่างปลอดภัยที่โรงงานผลิตในยุโรปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังมาตรการบังคับใช้ระบบและกระบวนการผลิตในโรงงานแบบใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยมาตรการใหม่นี้สอดคล้องกับข้อแนะนำของรัฐบาลสหราชอาณาจักรว่าด้วย การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19

Yamazaki Mazak has ramped up production of the CV5-500
Yamazaki Mazak has ramped up production of the CV5-500 at its European Manufacturing Plant following the easing of lockdown restrictions for UK manufacturers. (Source: Mazak)

เอกสาร 31 หน้าซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Mazak ให้รายละเอียดเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโรงงาน พร้อมกับการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบในพื้นที่การผลิตและการบริหารทั้งหมดของไซต์งาน ที่อาจมีผลต่อพนักงานและลูกค้า พร้อมทั้งเสนอมาตรการในการควบคุมด้วย

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/increasing-production-after-lockdown-easing-a-939048/

About The Author