SuperSource: ทำไมโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียถึงเลือกใช้ EcoStruxure Plant?

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับ EcoStruxure Plant แพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงงานที่ผู้ผลิตมือโปรต่างไว้วางใจใช้งานโดยเฉพาะด้านพลังงานและความปลอดภัย

หากใครกำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการด้านพลังงานที่คุ้มค่า ปลอดภัย และใช้งานได้หลากหลาย EcoStruxure Plant เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง จากตัวอย่างกรณีการใช้งานในโรงงาน Wilmar Sugar Australia ที่ทั้งผลิตน้ำตาลหลายล้านตันต่อปีและในขณะเดียวกันก็ต้องผลิตพลังงานจาก Biomass ควบคู่กันในเวลาเดียวกัน เมื่อระบบหม้อไอน้ำเดิมหมดอายุลงจึงได้มองหาระบบใหม่ที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมใช้ ไปจนถึงความสามารถในการบูรณาการและบริหารจัดการพลังงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยต้องสามารถใช้งานได้ง่าย ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ EcoStruxure Plant เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการประหยัดพลังงานลงได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อไอน้ำกลับกลายเป็นสิ่งที่วางใจได้อย่างเหลือเชื่อ

About The Author