SuperSource: ‘มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก’ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการปลดปล่อย CO2 สร้างความยั่งยืนให้กับการผลิต

มอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน BMU Series จาก Oriental Motor นั้นสามารถคั้งค่าและควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำด้วย Feedback Control เชื่อมต่อง่าย มีความเร็วสูงสุด 4,000 รอบต่อนาที และลดการปลดปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้า 37% นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Stepping Motor Driver แบบ Multi-Axies ที่ลดพื้นที่ในการติดตั้ง ควบคุมมอเตอร์ได้พร้อมกันสูงสุด 4 ตัว ลดการใช้สายไฟ ช่วยสนับสนุนการทำงานสำหรับโรงงานอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

About The Author