SuperSource: Biomek NGeniuS เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ NGS อัตโนมัติ

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ NGS แบบอัตโนมัติที่แม่นยำและรวดเร็ว Biomek NGeniuS และป้องกันความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

ความท้าทายหลักของการทดสอบหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยวิธี NGS นั้นอยู่ที่การเตรียมตัวอย่าง ซึ่งต้องมีการจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น รูปแบบสารเคมีที่ใช้ อุณหภูมิแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ปริมาณสารเคมีที่แม่นยำ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีต้นทุนที่ราคาสูง ในขณะที่ตัวอย่างสำหรับทำการทดสอบเองก็มีจำกัดอย่างมาก Biomek NGeniuS จาก Beckman Coulter จะช่วยป้องกันการเตรียมตัวอย่างที่ผิดพลาดด้วยการทำงานอัตโนมัติที่มีระบบการตั้งค่ารองรับการใช้งานที่ครอบคลุมและหลากหลาย เปลี่ยนจากการเตรียมตัวอย่างจำนวนมากแบบเดิมที่สร้างภาระให้กับร่างกายของผู้เชี่ยวชาญ สู่การลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเวลาเดียวกัน

About The Author