SuperSource: FlowCam 8000 ตรวจสอบอนุภาคของไหลได้แบบอัตโนมัติได้ถึงระดับไมครอน

SuperSource พาทุกคนไปชมโซลูชันการตรวจสอบคุณภาพของไหลที่ลงลึกได้ถึงระดับไมครอนจาก YOKOGAWA ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

FlowCam 8000 โซลูชันการตรวจจับอนุภาคของไหลลงลึกถึงระดับไมครอน สามารถทำงานได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในการดำเนินการ แสดงผลการทำงานได้แบบ Real-time รองรับอนุภาค Visible และ Subvisible สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนและคุณภาพน้ำได้ไม่ว่าจะเป็น Cyanobacteria หรือสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษได้ซึ่งลงลึกได้มากสุดถึง 2 ไมครอน

https://youtu.be/iSjwgtfPByU

About The Author