SuperSource: Nederman Extraction Arm Original แขนดูดควันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในโรงงาน

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับ Extraction Arm Original เครื่องมือสำหรับดูดฝุ่นควันและไอระเหยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ปกป้องสภาพแวดล้อมของโรงงานและสวัสดิภาพของแรงงาน

ไอระเหยที่เกิดจากงานเชื่อมนั้นเป็นมลพิษที่สร้างความเสียหายให้กับทางเดินหายใจได้โดยไม่รู้ตัว ทั้งปัญหาที่สะสมเป็นระยะเวลานานและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันจากการสูดดมในปริมาณมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว Nederman ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโซลูชันการดูแลสภาพแวดล้อมด้านอากาศในโรงงานจึงได้พัฒนา Extraction Arm Orginal แขนดูดควันอเนกประสงค์ที่สามารถดูดไอระเหยจากงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหน องศาตำแหน่งใดก็ตาม โดยสามารถใช้กับฝุ่นผงและควันได้อีกด้วย

About The Author