SuperSource: ZEISS Contura โซลูชันระดับพรีเมียมเพื่อการผลิต EV

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับ ZEISS Contura เครื่อง CMM ระดับพรีเมียมที่เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียดสูงอย่างการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

ความแตกต่างของยานยนต์สมัยใหม่อย่างยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปนั้นหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนและพลังงานที่ใช้ ที่เป็นทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งมีความเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นนี้เองมาพร้อมกับความอ่อนไหวและรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากเครื่องยนต์สันดาปทำให้เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ การตรวจสอบคุณภาพนั้นต้องการความแม่นยำและคุณภาพในการทำงานที่สูงขึ้น เพราะความผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ร้ายแรงได้ ZEISS ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพได้พัฒนาเครื่อง CMM รุ่น Contura ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรายละเอียดสูงที่เกิดขึ้นทั้งตัวเครื่องจักรเองและซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนที่หาตัวจับได้ยาก

About The Author