กลยุทธ์ 3C

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling

การแข่งขันในระดับโลกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ความยากยิ่งทวีคูณสำหรับ Toolmakers ที่จะสร้างจุดขายให้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ The WBA Tooling Academy Aachen ประเทศเยอรมนี ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เหนือกว่าและช่วยให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน