การค้าเสรี

Numbers of the month: แนวโน้ม ข้อเท็จจริงและตัวเลขในเดือนตุลาคม 2019

ตัวเลขล่าสุดประจำเดือนตุลาคมของอัตราการว่างงานปัจจุบันในสหภาพยุโรป อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ไปจนถึงจำนวนวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การค้าเสรี …