ญี่ปุ่น

มูลค่ายอดสั่งซื้อ Machine tool ของญี่ปุ่นทะลุ 1.32 พันล้านดอลลาร์

Japan Machine Tool Builders’ Association (JMTBA): สมาคมผู้ผลิต machine tool ของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Jimtof 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่ม Machine Tool