นิคมอุตสาหกรรม

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) เปิดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

CCE เป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรป ภายใต้แนวคิดเพื่อความยั่งยืน การมีเสถียรภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้เป็นเชื้อเพลิงได้กว่า 400 ตันต่อวัน หรือราว 100,000 ตันต่อปี บริษัท ชลบุรี คลีน

4 นิคมอุตสาหกรรมรับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town Award)

เมื่อเร็วๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง พัฒนาโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ

รู้จัก SIMTec ‘ประตูสู่ปัญญา’ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

ความกังวลที่ว่าเครื่องจักรจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอันที่จริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วตลอดเวลาตั้งแต่มนุษย์คิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรมาตั้งแต่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนมาถึงการปฏิวัติอุตสารหกรรมครั้งที่ 4