ภาพยนตร์สารคดี

เมื่อมังกรต้องลงทุนในบ้านลุงแซม! สารพันปัญหาเรื่อง ‘คน’ จากสารคดี American Factory

บทความชิ้นนี้เขียนโดยคุณทศธิป สูนย์สาทร Content Creator แห่ง Modern Manufacturing เขียนเล่าถึงสองยักษ์ใหญ่จีน-อเมริกาในโลกของอุตสาหกรรมการผลิต ภาพอีกด้านที่เราอาจไม่เคยเห็นหรือรับรู้ในท่ามสงครามการค้าอันไร้จุดจบนั้น ก็คือเรื่องของคน ทั้งมิติทางสังคม วัฒนธรรม การบริหารจัดการองค์กร รูปแบบและมาตรฐานการทำงานในแบบของจีนและอเมริกัน รวมถึงความย้อนแย้งในตัวมันเอง