มัตสึโมโตะ

Explore Multitude of Solutions for Metalworking from Matsumoto

พบหลากโซลูชั่นเพื่อการผลิตโลหะการจากมัตสึโมโตะ ในฐานะตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูง นักลงทุนจากประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าล้วนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน คุณสุดารัตน์ ภู่ระย้า ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท มัตสึโมโตะ ซิสเต็ม เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ จำกัด ได้เปิดเผยว่าที่งาน ROBOT X @