ยุค digitisation

อนาคตของการค้าโลหะคือ Digital

ยุคแฟกซ์และโทรศัพท์ในธุรกิจการค้าเหล็กกล้าและโลหะกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้ชนะจะเป็นผู้ค้าที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ยุค digitisation การพัฒนานี้จะนำไปสู่การซัพพลายเหล็กโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบผ่าน Internet of Things (IoT) โดยจะมีหรือไม่มีผู้ค้าเหล็กอีกต่อไปก็ย่อมได้