รถไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผลิตด้วยการพิมพ์ 3 มิติ พร้อมจำหน่ายแล้ว

อิตาลี — ETMM รายงานว่า ความจริงแล้วการระดมทุนจากแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งควรจะช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้า Yoyo ของ XEV ประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินทุน แต่กลับไม่เป็นไปอย่างนั้น แต่ไม่ว่าจะยังไง ชาวอิตาลีก็พร้อมใจที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เปิดตัวสู่ตลาดอยู่ดี 

พร้อมจัด “INNOCON Bangkok 2019” สุดยอดการประชุมคมนาคมขนส่งทางราง-ขนส่งทางอากาศ

ภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานคือโอกาสอันสำคัญ คือสิ่งที่แสดงถึงการเติบโตและความเจริญของประเทศ โครงการระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเกี่ยวพันกับเม็ดเงินมูลค่านับหลายแสนล้าน เกี่ยวพันกับการออกแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งงาน  INNOCON Bangkok 2019 สุดยอดการประชุม The International