สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

รู้จัก SIMTec ‘ประตูสู่ปัญญา’ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

ความกังวลที่ว่าเครื่องจักรจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอันที่จริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วตลอดเวลาตั้งแต่มนุษย์คิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรมาตั้งแต่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนมาถึงการปฏิวัติอุตสารหกรรมครั้งที่ 4