อุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์

“แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” งานนวัตกรรมอุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย

อุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์เป็น Supporting Industry ที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมทุกแขนง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก