เครื่องตัด 450

การสร้างสรรค์ cutting tool รุ่นใหม่: ตั้งแต่แนวคิดจนถึงแกนหมุน

เครื่องมือตัดหรือ cutting tools รุ่นใหม่ ๆ ถูกนำเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการใดที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงแกนหมุน? ฝ่ายจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ษริษัทระดับโลกได้มาบอกเล่าถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ ๆ ที่เกิดในขึ้นในแต่ละปี กว่าที่เครื่องมือเหล่านั้นจะออกสู่ตลาด