เครื่องตัด EDM แบบลวด

EDM

เปรียบเทียบ Wire EDM machines 3 แบบ

เนื่องจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มีความแม่นยำสูง การกัดเซาะชิ้นงานด้วยลวดจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักเครื่องกัดเซาะด้วยลวด (wire erosion machines) 3 แบบด้วยกัน