เยอรมัน

หินเจียร “Three-in-one” จาก Lach Diamant

หินเจียรเพชรและ CBN (cubic boron nitride) แบบ contour-profiled grinding wheel จาก Lach Diamant ถูกนำเสนอว่าเป็น“three-in-one offering” เทคโนโลยีใหม่ของบริษัทเครื่องมือสัญชาติเยอรมัน

อุตสาหกรรม Machine Tool ยังมีแนวโน้มสดใสต่อไป

อุตสาหกรรม machine tool ทำลายสถิติอีกครั้งในปีนี้ แนวโน้มเชิงบวกของปีก่อนหน้ายังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสแรกของปี 2561 มีสัญญาณการเติบโตที่มั่นคงทั้งในด้านปริมาณการสั่งซื้อและปริมาณการผลิต