ไอเอไอ โรบอท

จัดการออโตเมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ELECYLINDER จาก IAI ROBOT

จัดการออโตเมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ELECYLINDER จาก IAI ROBOT นักอุตสาหกรรมในอาเซียนมีความตื่นตัวที่จะยกระดับสายการผลิตในโรงงานให้เป็นระบบออโตเมชั่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความสามารถของแรงงาน ดังนั้น บริษัท ไอเอไอ โรบอท (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การนำของประธานบริษัท มิสเตอร์