bearing

know the risks ความเสี่ยงจากการใช้ตลับลูกปืนปลอม!

ปัญหาเรื่องตลับลูกปืนของปลอมเป็นปัญหาระดับโลก ตลาดทุกหนแห่งพบความเสี่ยงในการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำเหล่านี้ ไปสำรวจกันว่า ตลับลูกปืนปลอมส่งผลกระทบอย่างไรในการผลิตรวมไปถึงแบรนด์สินค้าของคุณ

New bearings bring savings: แข็งกว่าก็ประหยัดได้มากกว่า

หลังจากประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องกับแบริงบนเครื่องกัดสำคัญตัวหนึ่งของโรงงานเหล็ก ทีมผู้บริหารจึงหันไปหา NSK ผู้ผลิตแบริงระดับโลกและรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อหาทางแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ