Biomaster

มาแล้วพื้นผิวต้านไวรัส-การเดินทางที่ปลอดภัยในยุคโควิด

MGR Safewall พื้นผิวต้านไวรัสแบบพิเศษที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อ Covid-19 โดยเฉพาะ ด้วยการใช้คุณสมบัติของ Biomaster ทำให้เกิดกลไกการป้องกันโดยธรรมชาติจากการคุกคามของไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ