Boeing

Handy Tool: Handy Scan 3D for Boeing

Creaform ผู้ผลิตชั้นนำของโซลูชันเครื่องวัดแบบพกพา 3 มิติและโซลูชัน Non-destructive testing หรือ NDT เพิ่งประกาศว่าเครื่องสแกนเลเซอร์ Handy Scan 3D metrology-grade (มาตรฐานเครื่องมือวัดตามเกณฑ์มาตรวิทยา) ได้รับการอนุมัติจากโบอิ้งเพื่อใช้ในการบันทึกคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นผิวเครื่องบินพาณิชย์ของโบอิ้ง