Casting mold

แม่พิมพ์ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์โลหะ 3D

ว่ากันว่าขาขึ้นของการพิมพ์โลหะแบบ 3D เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับโรงหล่อ ด้วยแรงสั่นสะเทือนที่คุกคามส่วนแบ่งการตลาดสำหรับชิ้นส่วนที่หล่อด้วยโลหะ ส่งผลให้โรงหล่อต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยขึ้น