cloud computing

ซอฟท์แวร์การพิมพ์สามมิติบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ เพิ่มผลการผลิตแบบเติมวัสดุออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์โพลิเมอร์ Stratasys ได้ประกาศขยายตัวต่อเนื่องในโครงการพันธมิตรซอฟต์แวร์ Grab CAD ร่วมกับพันธมิตรใหม่ ได้แก่ บริษัท Oqton และ Riven โดย Oqton เป็นบริษัทระบบปฏิบัติการการผลิตแบบคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม และRiven ให้ความชาญฉลาดในสภาพความเป็นจริงสามมิติ (3D reality intelligence) สำหรับการผลิตแบบดิจิทัล บริษัทตั้งอยู่ในเบิร์คลีย์ ประเทศสหรัฐฯ

Cloud computing คือสิ่งจำเป็นในชั่วโมงนี้!

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) สามารถสร้างข้อได้เปรียบมากมายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ขณะที่การใช้จ่ายทั่วโลกสำหรับซอร์ฟแวร์ Cloud Enterprise Resource Planning ก็ยังได้รับการคาดการณ์ให้เพิ่มขึ้นจาก 19.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 เป็น 28.8