cloud computing

Cloud computing คือสิ่งจำเป็นในชั่วโมงนี้!

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) สามารถสร้างข้อได้เปรียบมากมายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ขณะที่การใช้จ่ายทั่วโลกสำหรับซอร์ฟแวร์ Cloud Enterprise Resource Planning ก็ยังได้รับการคาดการณ์ให้เพิ่มขึ้นจาก 19.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 เป็น 28.8