Corporate Innovation Summit 2019

RISE เร่งสปีด’นวัตกรรมองค์กร’ในงาน “Corporate Innovation Summit 2019” ครั้งยิ่งใหญ่

“ผมไม่เชื่อว่า Disruption จะเหมาะกับภูมิภาคนี้ แต่ผมเชื่อว่า Collaboration หรือความร่วมมือ การผนึกกำลังร่วมกัน ทั้งคอร์ปอเรท และสตาร์ทอัพที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์นวัตกรรมองค์กรระดับโลก” RISE – Regional Corporate Innovation