COVID19

เทคโนโลยี AR กับวิถี ‘new working normal’

Covid-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องปรับตัวไวกว่าที่เคยเป็นมาในสภาวะเศรษฐกิจปกติ อะไรคือ วิถีการทำงานแบบใหม่ หรือ ‘new working normal’ นอกเหนือจาก วิถีใหม่ในชีวิตปกติของเรา หรือ New Nornal ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้

สมาคมผู้ผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือแห่งเยอรมนี ผลิตอุปกรณ์สู้ไวรัส

ไวรัสระบาดครั้งใหญ่อาจสร้างข้อจำกัดให้กับชีวิตประจำวันของเราและถึงกับทำให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาต แต่เชื่อไหมว่า มันไม่ได้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ลดน้อยถอยลงเลย