Desca

Digital Supply Chain: Desca คืออะไรในโลจิสติกส์ 4.0

การรวมข้อมูลอัจฉริยะ (Smart data integration) คือกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการลูกค้า แวดวงโลจิสติกส์มักจะมีคำศัพท์ใหม่ๆ ของกระบวนการใหม่ๆ มาให้เราได้ฉงนและต้องทำความรู้จักเสมอ Thyssenkrupp Materials Services ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่ชาญฉลาดและคล่องตัวของกระบวนการทั้งหมดของบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน Desca ตัวย่อของกระบวนการชื่อยาวเหยียด Digital