EEC

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) เปิดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

CCE เป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรป ภายใต้แนวคิดเพื่อความยั่งยืน การมีเสถียรภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้เป็นเชื้อเพลิงได้กว่า 400 ตันต่อวัน หรือราว 100,000 ตันต่อปี บริษัท ชลบุรี คลีน

พร้อมจัด “INNOCON Bangkok 2019” สุดยอดการประชุมคมนาคมขนส่งทางราง-ขนส่งทางอากาศ

ภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานคือโอกาสอันสำคัญ คือสิ่งที่แสดงถึงการเติบโตและความเจริญของประเทศ โครงการระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเกี่ยวพันกับเม็ดเงินมูลค่านับหลายแสนล้าน เกี่ยวพันกับการออกแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งงาน  INNOCON Bangkok 2019 สุดยอดการประชุม The International

รู้จัก SIMTec ‘ประตูสู่ปัญญา’ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

ความกังวลที่ว่าเครื่องจักรจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอันที่จริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วตลอดเวลาตั้งแต่มนุษย์คิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรมาตั้งแต่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนมาถึงการปฏิวัติอุตสารหกรรมครั้งที่ 4

แอพพลิแคด เปิดตัว SOLIDWORKS2019 หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน EEC

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3D ด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดย นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานเปิดงานแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบยิ่งใหญ่แห่งปี โดยมีนักออกแบบ วิศวกร เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,200