FMS

Case Study | การใช้งานระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น (FMS) อย่างประสบผล

Premium Aerotec ซัพพลายเออร์ด้านอากาศยานจากเยอรมนีพัฒนาไปอีกขั้นด้วยเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นงาน (machining center) ใหม่ล่าสุด จาก Starrag ในรุ่น Ecospeed F 2040 ที่ประกอบด้วย machining center