Green Manufacturing

Green Revolution | สหราชอาณาจักรพร้อมแล้วสำหรับการปฏิวัติสีเขียว

รายงานใหม่ล่าสุดตีพิมพ์โดย MTA พบว่า หากสหราชอาณาจักรเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การผลิตสีเขียว – Green manufacturing ตั้งแต่วันนี้ จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินได้ 8 พันถึง 2 หมื่นล้านปอนด์ให้กับ GDP ของสหราชอาณาจักรและเพิ่มตำแหน่งงานได้ถึง