HACO

Products Highlight@Metalex:เครื่องพับอัจฉริยะ พับเสร็จก่อนพับจริง

Press HACO Bend 3D คือ ซอฟต์แวร์จัดการงานพับที่ทั้งเร็วและฉลาดสุดๆ เพียงแค่ป้อนไฟล์งาน 2D หรือ 3D เข้าไป ระบบจะเลือก Toolings ที่ควรใช้ เสนอขั้นตอนการพับเป็น