heat treatment

การอบ-ชุบอลูมิเนียมที่ระดับอุณภูมิเกินกว่า 520 °C

McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลกคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะใช้อลูมิเนียมสูงขึ้นถึง 3 เท่าเป็น 16.9 ล้านตันภายในปี 2030 โดยเฉพาะในการผลิตโครงสร้างตัวรถที่มีน้ำหนักเบาคุณสมบัติของมันมีส่วนสำคัญเป็นพิเศษ