Hurco

แมชชีนนิงเซ็นเตอร์ 5 แกนใหม่ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่

DCX เรนจ์ แมชชีนนิงเซ็นเตอร์ดูอัลคอลัมน์จาก Hurco ที่ออกแบบมาสำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ นำเสนอการทำงานได้อย่างยาวนานแบบ long travel ในแกน X และ Y