industrial 3D

Atos 5 ไว แม่นยำ คุณภาพ

GOM ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industrial 3D ร่วมกับมาตรวิทยา (metrology), 3D computed tomography และการทดสอบ 3D จากเยอรมนีให้บริการเครื่องจักรและระบบ 3D digitization ทั้งแบบอัตโนมัติและแมนนวล