industry

สัมมนาสัญจร จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ”ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน“

สัมมนาสัญจร เรื่อง“ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

Additive solutions สำหรับทุกคน

งานแสดงสินค้า Formnext 2018 ที่แฟรงค์เฟิร์ตกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว งานนี้จะแสดงให้เราเห็นห่วงโซ่กระบวนการทั้งหมดของการผลิตงานขึ้นรูปด้วยการเติมเนื้อวัสดุ หรือ Additive Manufacturing (AM) และวิธีการผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การเติบโตของงานแสดงสินค้านับว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความสำคัญของ AM

การพิมพ์ 3 มิติกับอะลูมิเนียม

สำหรับการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะที่กำหนดเองอันแสนซับซ้อน และการผลิตชุดเล็ก (Small series manufacturing) การพิมพ์โลหะแบบสามมิติได้พิสูจน์คุณค่าของมันแล้ว แต่สำหรับชุดการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้การพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์นี้