Manufacturing Expo 2019

Highlight Event: ME 2019 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลกการผลิต

สำรวจงาน Manufacturing Expo หรือ ME2019 ปีนี้นอกจากเครื่องจักรและกองทัพหุ่นยนต์จากยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมจากทั่วโลกก็ยังได้พบกับผลงานนวัตกรรมของบรรดา start-ups หรือ SMEs ทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีความตื่นตัวและน่าตื่นใจไม่น้อย

Event Today: มีอะไรที่งาน ‘ME2019’ วันนี้ที่ไบเทค บางนา

คุณเคยได้ยินคำว่า “Upcycling” หรือไม่? ค้นหาว่ามันคืออะไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรจากวิทยากรรับเชิญ, ซุปเปอร์สตาร์ไทยที่ ME talk 2019 ห้ามพลาด! 

ดร.ชิตเผยเตรียมพบ 21 SI ล้ำๆ จากญี่ปุ่นในงาน ME 2019

ส่วนหนึ่งของการรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 คือระบบอัตโนมัติและระบบอันชาญฉลาดสำหรับภาคการผลิต และบริการที่กำลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานในปัจจุบันก็คือ ผู้ให้บริการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ หรือ System Integrator : SI องคาพยพสำคัญ กิจการแห่งอนาคต start-ups ที่รัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วนให้ได้ปริมาณที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งในส่วนของบุคลากรและผู้ประกอบการ

Automotive Summit 2019: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทยกับแนวโน้ม Smart Mobility

เรากำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Smart Mobility กล่าวอย่างสั้น Smart Mobility คือโซลูชันสำหรับการเคลื่อนที่/การสัญจร หมายรวมถึงการโยกย้าย (คน สินค้าและผลิตภัณฑ์) การขับเคลื่อน (ยานยนต์) อย่างชาญฉลาด ด้วยความรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงกันได้แบบทุกที่ทุกเวลา

The Last Straw: พลาสติก
ฟอรัม 2019 กับแนวโน้มเศรษฐกิจหมุนเวียน

“Transforming Plastics Industry via Circular Economy Concept” สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ตามแนวทางการ พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การปรับแผนการพัฒนาประเทศโดยหันมาให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม

“จับทิศทางการลงทุนพลิกโอกาสสมรภูมิการค้าโลก” By Reed Tradex

Reed Tradex เปิดงาน MEexperience 2019 เวทีเสวนาและนัดพบปะประจำปีของนักอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องภิรัช ฮอลล์ ไบเทค บางนา เพื่ออัพเดทข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจ