medical device

Mould Tool: อุปกรณ์ช่วยชีวิตผลิตกันอย่างไร

เมื่อ toolmaker และ injection moulder ได้รับงานยากในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงงานออกแบบและการแมชชีนนิง mould tool เหล็กกล้าที่มีความซับซ้อน ด้วยส่วนประกอบถึงราว 30 ชิ้นในการผลิต ผลที่ได้ก็คือ…