MOU

กระทรวงพาณิชย์ จับมือยักษ์ใหญ่จัดงานแสดงสินค้าไทล็อก-โลจิสติกซ์ (TILOG–LOGISTIX)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563