Plantweb software

Interview: ชีวิต Disrupt ของ The Disruptor

ช่วงเวลาสำคัญของโลกและของเราที่กำลังเปลี่ยนผ่าน-พลิกผันไปสู่การเรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆ ให้กับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการ Upskilling หรือ Reskilling ที่กล่าวกันว่าเป็นหัวใจสำคัญในยุค AI วันนี้เรากำลังมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อมารองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ-ศักยภาพของมนุษย์หรือแรงงงานที่มีอยู่ให้ไปถึงขีดสุด หนึ่งในตำแหน่งสำคัญเหล่านั้นก็คือตำแหน่ง Disruptor แล้วมันคือตำแหน่งที่ทำหน้าที่อะไร วันนี้เราไปทำความรู้จัก