ProPak Asia 2019

Post Show: ProPak Asia 2019

งานโพรแพ็คเอเชีย 2019 ที่ไบเทคบางนาผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน งานแสดงสินค้าด้านกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในประเทศไทยบนพื้นที่จัดงาน 9 ฮอลล์ กว่า 58,000 ตรม. มีจำนวนผู้แสดงสินค้ากว่า 1,800