pure water jet cutting

Cutting Technology: ทำความรู้จักเทคโนโลยี Water Jet Cutting

What is Water Jet Cutting? / เครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำคืออะไร เครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำเป็นเทคโนโลยีการตัดด้วยความเย็น ช่วยให้สามารถแยกโลหะและวัสดุอื่น ๆ ออกจากกันได้ด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อจุดประสงค์นี้จะใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นพิเศษ หรือ ผสมสารกัดกร่อนที่มีทรายเป็นส่วนผสม เป็นเทคโนโลยีการตัดชิ้นงานด้วยพลังแรงดันน้ำที่มีความเร็วสูงเหนือเสียง