self-healing materials

Next Generations of Robots: หุ่นยนต์ที่ ‘รู้สึกเจ็บปวด’ และซ่อมแซมตัวเองได้

เมื่อต้องทำงานกับหุ่นยนต์ ทุกคนต่างคิดตรงกันว่า ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุด เพื่อการนี้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงมีความจำเป็น เพื่อที่มนุษย์จะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจว่าจะไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น และเพราะว่าการบำรุงรักษาหุ่นยนต์นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง Self-healing robots หรือ หุ่นยนต์ที่ซ่อมแซมตัวเองได้กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ ในอีกสามปีข้างหน้านักวิจัยจาก Vrije Universiteit Brussel, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์,